Gården ligger midt i den idylliske landsby Svenstrup, der en af de ældste byer på øen Als. Den er sandsynligvis grundlagt i det 11.-12. århundrede i forbindelse med, at Svenstrup kirke blev bygget.

Sagnet fortæller, at to vikinger, ridder Svend og ridder Hag, var på togt og kuldsejlede med deres skib i Lillebælt. De svor, at hvis de kom frelste i land, ville de bygge hver deres kirke som tak. Dette skete, de delte sig med hver deres mandskab. Hag stoppede på Havnbjerg kirke bakke og Svend på Ugebjerg bakke – herfra kunne de se deres kuldsejlede skib. Således fik Svenstrup sit navn og kirke opnævnt efter ridder Svend.

Svenstrup kirkegård var den første på Als, der anlagdes som en have på provst Ebbesens initiativ.
Gården har inden år 1790 med meget stor sandsynlighed været en fæstegård under den nærliggende kirke og præstegård, men er blevet udparcelleret til Christen og Cathrine (f. Jørgens) Lauritzen i 1790.
Præstegården og dens tidl. jordtilligende er af en imponerende størrelse og hvilket vidner om at præstestanden i Svenstrup har været en driftig landmand som bibeskæftigelse.
Gården er en af de ældste ejendomme i landsbyen, der er begrundet i at den er tæt på Svenstrup kirke, som kan tilbagedateres til 1544.
Man finder mange interessant bygningshistoriske detaljer på gården, som gør stedet et besøg til en helt speciel oplevelse, hvor man føres tilbage til de gamle dage. F.eks findes der en stor brønd, der siges at være 200 år gammel, midt på gårdspladsen, med det klareste rindende vand.

Bygget i flere etaper


1790 her har gården været som et spejlvendt ”L” hvor stald og beboelse har været i forlængelse af hinanden.

1868 Stuehuset bygges vinkelret på den tidligere beboelse. Den tidl. Beboelse inddrages til stald. Gården fremstår nu som en 3-længet gård; lade, stald og stuehus.

1911 Stuehuslængen udvides med en aftægtsbolig og et udhus der har kælder og der laves et vestvendt spir mod gårdspladsen.

Mellem 1925 og 1949 bygges den karakteristiske veranda med de mange vinduer mod nord, i forlængelse af stuehuset og aftægten.

2003 Vi overtager huset og indretter vores VVS forretning i stald og ladebygninger, herefter istandsættes aftægten som vi flytter ind i med 3 små børn i 2005, imens selve stuehuset restaureres. I 2007 flytter vi længeventet ind i stuehuset og vi restaurerer fortsat på den store ejendom.

Aftægtslejligheden og den tidl. VVS forretnings lokaler fungerer nu som udlejningslejligheder eller værelser til turister og erhvervsfolk.

Vi har i vores restaurering fundet trappetrin og tilmuret hoveddøre, døre og vinduer og tilbygningerne bærer tydelig præ af at være gjort i forskellige tidsaldre. Der er brugt mursten fra forskellige tidsaldre, nogle gule, nogle røde og nogle meget gamle der var kalkede. Vi valgte at få samling på ejendommen og har valgt at sandblæse, vandskurre og male bygningerne så de fremstår i en samlet enhed.